Portfolio

Masal Terapisi

MASAL TERAPİSİ NEDİR ?
Masal Terapisi en kısa özetiyle iç dünyanın aydınlanabilmesi için bir yoldur. Zihinde bir yerleri kıpırdatan, bilinç dışına alınmışları hareketlendiren bir terapi metodudur. Özellikle çocuklarda zihin gelişimi ve karakter oluşumundaki pozitif yönü yadsınamayacak kadar kuvvetlidir. Amacı bireyin kendini ifade edebilmesini kolaylaştırmak, duygu, düşünce ve yaşantısından kesitleri ortaya koymaktır.
MASAL TERAPİSİ KİMLERE UYGULANIR ?
Masal terapisi sanılanın aksine sadece çocuklarda değil erişkin bireylerde de kullanılan bir yöntemdir.  
MASAL TERAPİSİNİN YARARLI OLDUĞU KONULAR
• Evlat Edinilme
• Öfke kontrol Problemi Yaşanan Çocuklarda
• Öğrenme Güçlüğü
• Dikkat Eksikliği
• Sınav Kaygısı
• Kronik Hastalığa Sahip Çocuklar
MASAL TERAPİSİ NEDEN TERCİH EDİLMELİ ?
Çocuk için zor olan bir süreci daha kabullenebileceği ve hatta sevebileceği şekle büründürmek çocuğu tedavi sürecine yakınlaştıracaktır. Bu sebeple çocuk daha rahat olacak ve güven sağlanacaktır. Terapi sürecini verimli şekilde gerçekleştirmek için Masal Terapisini başvurmak işe yarayabilir.            

©2021 Psikolog Merve Zengin. All rights reserved