Portfolio

MMPI

MMPI NEDİR? MMPI diğer adıyla “Çok Yönlü Kişilik Envanteri” 1937 yılında Minesota Üniversitesinde klinik amaçlı kullanılmaya başlanılan kişilik testlerinden biridir. Çevirisi ve güvenirlik-geçerlilik çalışması yapılarak ülkemizde de 1980’li yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Kullanımında ki amaç; zihinsel sağlık bozukluklarının teşhis edilmesinde sistematik bir yol izleyebilmektir. Kişilerin kişilik dinamiklerini bilimsel ve objektif bir biçimde ortaya serer. 566 sorudan oluşan bu test psikopatolojik yapının belirlenmesinde en sık kullanılan yöntemdir. KİMLER TARAFINDAN UYGULANABİLİR? Psikolog, psikiyatr, akıl sağlığı uzmanları tarafından uygulanabilir KİMLERE VE HANGİ SEBEPLERLE UYGULANABİLİR? MMPI herkese uygulanabilir, bu konuda herhangi bir sınırlama ya da kısıtlama mevcut değildir. Ancak terapi esnasında tanı ve teşhis koymak için terapistin bu testi isteyebileceği durumlar yaşanabilir. Zihinsel sağlık bozukluklarını değerlendirmek amaçlı kullanılabilir. İşe alımlarda istenebilir. Evlilik öncesi uyum düzeyini belirlemek için kullanılabilmektedir. Havayolu çalışanları ve itfaiye personellerinden istenebilmektedir. Adli kararlarda istenebilir. Polis, devlet bakanlarının korumaları gibi üst düzey güvenlikle ilgili işlerde istenebilmektedir.   TESTİN İÇERİĞİ MMPI 10 ölçekli ve 4 alt ölçekli olup 566 sorudan oluşur. Ölçekler psikopatolojilere göre belirlenmiştir. 1- (Hy) Histeri: Zayıf fiziksel sağlık, utangaçlık, alaycılık, baş ağrıları, sinizm ve nevrotik bozukluk tanılarını koymada yardımcı olan ölçektir. 2- (D) Depresyon: Klinik depresyon belirtilerini ve derecesini ölçmek amacıyla geliştirilen ölçektir. 3- (Hs) Hipokondirias: Hastalık hastalığı olarak bilinen durumların belirlenmesi için geliştirilen ölçektir. Bu durumlarda bireyin fiziksel olarak hiçbir hastalığı olmadığı halde sürekli hastalıktan şikâyet etmeleri gözlemlenir. 4- (Pt) Psikasteni: Kişinin, belirli durumlara ya da düşüncelerine karşı koyamaması durumunu ölçmektedir. 5- (Se) Şizofreni: Şizofreni ölçeğidir. Kişide oluşan tuhaf düşünceleri, hezeyan ve hallüsinasyonları ölçen testtir. 6- (Pa) Paranoya: Başkalarının davranışlarında kötü niyet arama, kötü niyetle yorumlama, herkesten şüphe duyma, kronik güvensizlik hali ölçeğidir. 7- (Si) Sosyal İçe Dönüklük: Kişinin sosyal anlamdaki içedönüklüğünü ve dışa dönüklüğünü tespit eder. 8- (Mf) Maskulinite-Feminite: Cinsel kimlik saptama ölçeğidir. Ayrıca; mesleklere karşı ilgi, hobiler, bireysel duyarlılık bu ölçekte ortaya çıkar. 9- (Ma) Hipomani: Ruh halindeki dengesizliği, psikomotor heyecanı ve fikirlerdeki uçarılığı, taşkın ya da huzursuzluk durumunu ölçer. 10- (Pd) Psikopatik Sapma Alt Ölçeği: Sosyal anlamda olan genel uyuşmazlığı ve deneyimleri ölçer.
 

©2021 Psikolog Merve Zengin. All rights reserved